Agenda

ga terug

Datum: 29-11-2020
Tijd: 11:30
Locatie: Kerkzaal


stemming te beroepen predikant

Si9nds het vertrek van ds. Sok op 11 juli jl. naar de gemeente Ichthus-Urk heeft de kerkenraad zich beraden op het beroepingswerk.

Dit heeft tot resultaat gehad dat onlangs het volgende tweetal aan de gemeente is voorgesteld en wel:

- kandidaat P.A. Kok uit Bunschoten

- kandidaat G. van Vliet uit Ede

U zult te zijner tijd een uitnodiging ontvangen om uw schriftelijke stem in te dienen. En vandaag na de morgendienst zullen deze stemmen worden geteld. Dit zal via een besloten uitzending (alleen voor gemeenteleden) te volgen zijn.