ANBI-transparantie Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes

`Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft`
(Johannes 3 vers 16 uit de Herziene Staten Vertaling).

De verkondiging van dit Evangelie (blijde boodschap) door uitleg van de Bijbel in de erediensten, zondagsschool, catechisatie en op verenigingen en verspreiding hiervan is de kern van ons gemeente zijn. Een groot deel hiervan vindt plaats in de kerkgebouwen. Om de kerkgebouwen te onderhouden is goed beheer nodig. Financiële middelen zijn onmisbaar om als gemeente te kunnen functioneren. Daarom vragen we leden naar vermogen bij te dragen. Giften aan onze gemeente zijn, behoudens een fiscale drempel en fiscaal maximum, aftrekbaar van het inkomen voor opgave aan de Belastingdienst. In het kader van de ANBI-transparantie worden gegevens van onze kerkelijke gemeente gepubliceerd in onderstaand document:

ANBI transparantie CGK Opperdoes 2022

Voor overige gemeenten en meer informatie kunt u terecht op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken:

ANBI transparantie CGK gemeenten