De vrouwenvereniging “Dient de Heere” is opgericht op 24 Januari 1946.
We vergaderen als regel 1 x per 2 weken op dinsdagavond om 20.00 uur in de “Lichtboei”, voor uitzonderingen zie de agenda hier op de site.

De verenigingsavonden zijn grotendeels gevuld met Bijbelstudie.
Bij toerbeurt hebben de bestuursleden de leiding op de vergaderavond.

Het bestuur bestaat uit:

presidente:C. Vijn-Kamma
secretaresse:E. Kievit-Hotting
penningmeester:A. Smit-Stam
algemeen bestuurslid:M. Verhage-Schenk

We bezoeken elk jaar met enkele dames de CGK- Vrouwendag, en de themadagen.
In december vieren we kerstfeest met leden uit de gemeente, en met Pasen houden we een paasviering met de leden van de vereniging. Elk jaar organiseren we een bazaar, waar allerlei spullen worden verkocht, de opbrengst is voor de kerk.
We sparen in onze vereniging samen voor een goed doel, elk jaar een ander doel.

We bezoeken in onze gemeente de ouderen, zieken en alleenstaanden en doen kraambezoeken namens de diaconie.