Meldpunt misbruik
Bij seksueel misbruik in kerkelijke relaties.Het meldpunt is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.
Christien de Ruyter, vertrouwenspersoon bij Het Meldpunt
Tel: 06-81080117 e-mail c.deruyter@meldpuntmisbruik.nl
Ineke van dongen, preventiemedewerker bij Het Meldpunt
Tel: 06-20054452
e-mail: info@meldpuntmisbruik.nl
Website: meldpuntmisbruik.nl
Reformatorisch Meldpunt
Het Reformatorisch Meldpunt biedt een luisterend oor en advies middels anoniem contact voor slachtoffers van seksueel misbruik in alle relaties. Het bestrijkt hiermee terreinen die buiten de opdracht van de kerkelijke meldpunten vallen, denk hierbij aan seksueel misbruik binnen familierelaties (incest) of in andere vertrouwensrelaties.
Website: www.ikmeldhet.nl
Klachtencommissie
Hier kan een klacht worden neergelegd als een kerkelijk functionaris grensoverschrijdend seksueel gedrag heeft vertoond.Klachtencommissie CGK
P/a Postbus 334 3900 AH Veenendaal
Website: http://cgk.nl/klachten/
Advies- & meldpunt Veilig Thuis
Veilig Thuis is een instantie van de overheid. Hier kan (anoniem) advies ingewonnen worden over wat u kunt doen in een situatie van huiselijk geweld, over kindermishandeling, waar seksueel misbruik onder valt. Daarnaast kunnen (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling gemeld worden bij Veilig Thuis. Dit kan anoniem.Veilig Thuis is de bevoegde instantie in Nederland om onderzoek te doen naar een dergelijke situatie. Een onderzoek gaat van start na een gegronde melding over een situatie. Wanneer nodig schakelt de organisatie (gedwongen) professionele hulp in.
Telefoonnummer: 0800-2000
Website: www.vooreenveiligthuis.nl
Christelijke hulpverleningsinstanties
De Hoop
www.dehoop.org
Eleos www.eleos.nl
In de Bres www.indebres.nl
Meer instanties kun je vinden op: www.ikzoekchristelijkehulp.nl