Zit je op de basisschool en vind je het fijn om met andere kinderen meer over de Heere Jezus te horen? Kom dan naar de zondagsschool. We zingen samen, luisteren naar een bijbelverhaal en maken een knutselwerkje of andere verwerking. Je bent meer dan welkom! Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte uitgenodigd.

Onze zondagsschool draagt de naam ‘Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.’ (Spreuken 8:17). Het doel is om aan de kinderen te vertellen van de blijde boodschap van de verlossing door Jezus Christus. Centraal staat het luisteren naar een vertelling uit de Bijbel. Hierin proberen wij de kinderen te laten zien wie de Heere Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Hoe jong we ook zijn, dat we mogen weten dat wij altijd naar Hem toe mogen gaan.

De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar en wordt elke zondagmiddag gehouden van 14.30 tot 15.30 uur in de Lichtboei. We werken in 2 verschillende leeftijdsgroepen:
Groep 1 (onderbouw) o.l.v. Gertrude Meijer en Janneke van der Blonk
Groep 2 (bovenbouw) o.l.v. Margriet Huizer en Margriet de Lange

Voor meer informatie over het zondagsschoolwerk kunt u contact opnemen met één van de leidinggevenden.