Werkgroep Veilig Kerkenwerk

De werkgroep Veilig Kerkenwerk stelt zich ten doel om als gemeenteleden bewust veilig met elkaar om te gaan binnen onze Christelijke Gereformeerde Kerk in Opperdoes. Dit ‘veilig’ betekent met respect naar elkaar, gelijkwaardig, liefdevol en één onder Christus hoede. Ook praktisch: er wordt overleg met verenigingen gevoerd er worden gedragsregels opgesteld en aandachtspunten benoemd en vastgelegd. Veiligheid in de kerk, is een verantwoordelijkheid van iedereen. 

Vertrouwenspersonen

Onder de koepel van het Veilig Kerkenwerk zijn 2 interne vertrouwenspersonen (IVP-er) aangesteld door de kerkenraad, die u kunt bellen of mailen, indien er (mogelijk) sprake is van seksueel misbruik in kerkelijke relaties. (Bijvoorbeeld door ambtsdragers of clubleiding).

Zie voor de contactgegevens en meer informatie het submenu Vertrouwenspersonen.

Definitie seksueel misbruik

Als Christelijk Gereformeerde Kerk, onderschrijven wij in lijn met het Meldpunt Misbruik dat onder seksueel misbruik wordt verstaan: Iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en of seksueel getinte toespelingen door een kerkelijk functionaris.

Hoe komt het zover?

Misbruik kan haast ongemerkt ontstaan. Wat begint als een fijn, vertrouwelijk, troostend en goed gesprek kan geleidelijk overgaan in een persoonlijke, intieme verhouding. De sfeer in het contact verandert zowel in verbale als de non-verbale communicatie, de manier van kijken en bepaalde gebaren. Dit kan worden gevolgd door kleine overschrijdingen, zoals het vertellen van persoonlijke dingen, het verkleinen van de fysieke ruimte, aanrakingen en verdergaand contact. Wanneer slachtoffer en dader lid zijn van dezelfde kerkelijke gemeente, is het nog moeilijker om over dit misbruik te praten. Waarom zouden ze haar of hem geloven? Slachtoffers kunnen zichzelf schuldig voelen of bang zijn om beschuldigd te worden, alleen al door het gegeven dat ze iets negatiefs zeggen over iemand die (ook) veel goeds doet in de kerk. De gevolgen voor het slachtoffer zijn enorm. Elke dag, maand of jaar dat er gezwegen moet worden, maakt de schade groter. Ook als er vanuit de gemeente snel over vergeving wordt gesproken. Dit kan er de oorzaak van worden dat het slachtoffer een verwrongen beeld van God krijgt. Hoe moeilijk ook:

BLIJF NIET MET SEKSUEEL MISBRUIK ZITTEN!

U/ Jij kunt ook anoniem contact opnemen met het landelijk Meldpunt

(Seksueel misbruik in kerkelijke relaties):

Kijk op:www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar:info@meldpuntmisbruik.nl
Telefoon:06-81080117
Adres:Het Meldpunt
 Parkweg 14
 8011 CK Zwolle
Tel:038-4232125 (maandag  – vrijdag,   9.00 – 17.00 uur)