https://www.facebook.com/Vakantie-Bijbel-Club-Opperdoes-109021444182138

VBC 2020

In 2020 werd het een bijzonder creatief jaar. Ondanks de bijzondere tijd hebben we toch met dankbaarheid een prachtige week kunnen beleven met elkaar. We hebben in samenwerking met andere kerken een pakketje gemaakt met opdrachten, materialen en een CD met verhalen en liedjes zodat de kinderen met hun ouders thuis aan het werk konden. Dit tasje kreeg ondersteuning via onze vooraf gemaakte filmpjes via Facebook. 

Het thema was: Duik er in! 

Dit hebben we dan ook gedaan. We zijn in verschillende Bijbelverhalen en de betekenis voor ons gedoken: Naäman die melaats was en weer rein werd; Mozes die gevonden werd door de Egyptische prinses; het water dat Jezus veranderde in wijn op een bruiloft en de storm op het meer. 

We hebben allerlei materialen in het tasje meegegeven. Op Facebook hadden we dan instructiefilmpjes geplaatst. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld een sponsmannetje gemaakt als herinnering aan het verhaal van Naäman. Ook werden er bijvoorbeeld draadmandjes gemaakt, Mozes in het biezen mandje geknutseld, een kijkdoos van het storm op het meer gemaakt. Er waren ook verschillende wedstrijden, bijvoorbeeld stoepkrijten over een verhaal van deze week, een kleurplaat kleuren en inleveren, iets uit een verhaal kleien of een Woordeloos boek opdracht maken. Aan het einde van de week was er door het dorp een speurtocht uitgezet. De kinderen konden met hun eigen ouders op zoek naar voorwerpen uit de verhalen. Daar stonden dan letters of woorden bij die ze op hun werkblad konden invullen. Daar kwam dan bijvoorbeeld uiteindelijk uit: U bent mijn toevlucht in de storm.

Zo mochten we (opnieuw) ontdekken dat de Heere Jezus voor ons is gestorven en weer opgestaan om onze zonden te vergeven. Daardoor mogen wij bij God komen. Hij wil ons dan weer rein maken, het beste geven, zoals de beste wijn en wat er ook gebeurt in ons leven; God wil onze toevlucht zijn. 

De dankbaarheid is groot dat de betrokkenheid groot was en dat er enthousiast is meegedaan aan deze week. We hopen dat de kinderen en ouders mogen onthouden wat deze verhalen ons hebben te zeggen. En uiteraard hebben we gemist dat de Lichtboei helemaal gevuld is met kinderen. Maar hopelijk kan dat DV 2021 weer. 

Tot D.V. volgend jaar!