Tijdens de ledenvergadering in november 1921 wordt besloten een beroepingscommissie voor een eigen predikant in te stellen. Voor de toekomstige dominee wordt een bouwcommissie benoemd die opdracht krijgt een pastorie te kopen of te bouwen. De bouwcommissie koopt in april 1923 een akker aan het Noorderpad. Voor het beroepingswerk wordt een maandelijkse collecte ingesteld.

Het duurt nog tot 1930 voor het eerste tweetal aan de gemeente wordt voorgesteld. Ds. Gruppen werd in juli beroepen maar bedankte. Een jaar later werd kandidaat L.S. den Boer beroepen voor een traktement van 2000 gulden per jaar. De economische crisis na de beurscrash van 1929 dreunde ook sterk door in de agrarische sector en bijna alle gemeenteleden waren tuinders! Kandidaat Den Boer bedankte voor het beroep. De economische crisis bereikte in 1934 zijn dieptepunt. De Wieringermeer werd langzaam bevolkt, zodat in het kader van evangelisatiewerk een eigen dominee steeds dringender gewenst werd. In juli 1935 werd een beroep uitgebracht op kandidaat M. Baan. Hij bedankte in augustus.

In mei 1936 stelde de kerkenraad voor kandidaat J. Kampman uit Hilversum te beroepen. Op de stemmingsvergadering van 22 juni bleek een duidelijke meerderheid van de gemeente achter dit voorstel te staan. Naast het traktement bood de gemeente vrij gebruik van de woning inclusief water. 22 augustus 1936 werd een historische dag voor de gemeente. Waar lang voor gebeden was en wat men nauwelijks geloven kon: kandidaat J. Kampman nam het beroep naar Opperdoes aan!

Voor de komst van ds. G. van de Groep in 1991 is de pastorie grondig aangepakt. Ds. Van de Groep kwam met een heel aantal kinderen de pastorie bewonen waardoor er ruimtegebrek ontstond. Toen zijn er o.a. op de zolder twee slaapkamers gecreëerd en is er aan de achterzijde een ruime woonkeuken aangebouwd.

Tijdens de komst van ds. H. de Graaf in 2003 is er aan de pastorie op wat verfwerk na niet veel werk verzet.

Toen ds. H.K. Sok de pastorie betrekken zou zijn er diverse werkzaamheden aan de pastorie verricht. Zo is o.a. de vloerverwarming in de keuken vernieuwd en is er een nieuwe keuken geplaatst. Ook is er in de badkamer een bad gemaakt en misschien wel het belangrijkste, het dak werd van binnenuit geïsoleerd.

In 2021 is de familie Kok in de pastorie komen wonen. Er is in tijden van corona een grote verbouwing geweest waarbij de pastorie weer geheel naar de stand des tijds is aangepast.

Hieronder vind u een aantal originele bestanden van de pastorie die in het archief van onze kerk worden bewaard. Druk op de onderstreepte woorden om naar het betreffende .PDF bestand te gaan:

– Tekening carbonpapier

– Tekeningen pastorie

– Goedkeuring bouwvergunning

– Bestek en voorwaarden