De JBV is een groep jong volwassen mensen die graag hun geloof willen belijden en uiten in het dagelijks leven! Wat is het dan fijn om als groep met elkaar te kunnen delen wat we in ons dagelijks leven tegenkomen! Ook het samen zingen, bidden en verdiepen in Gods woord is een steeds terug kerende zaak waar we als jong volwassen mensen elkaar in willen stimuleren.

We geloven in de Bijbel als de basis voor ons geloof in God. Het Woord van God vormt de basis van ons geloof en doordrenkt ons hele leven. En die basis willen we graag samen met elkaar opbouwen en versterken.

Als vereniging komen we om de zondag bij elkaar in de Lichtboei om samen een gedeelte van de Bijbel te onderzoeken. We doen dit aan de hand van een bijbelstudieboekje. Momenteel behandelen we het boekje ‘Bidden kun je leren’ van Ds. van Olst. Elke avond word door een ander lid voorbereid en geleid. Samen verdiepen we ons zodat we het toe kunnen passen in ons dagelijkse leven. En vooral samen want we hebben elkaar nodig. En dat is ook de boodschap die we u en jou mee willen geven! Bezoek en bemoedig elkaar! Daarom willen we ook een dringende oproep doen aan alle jong volwassen mensen om eens een bezoek te brengen aan één van onze avonden! Kom langs en ervaar hoe fijn het is om samen te bidden, zingen en de Bijbel te onderzoeken. Kom gerust eens langs!

Verder houden we ook enorm van gezelligheid. We hebben verschillende activiteiten naast de JBV avonden. We hebben o.a. een kerstviering die elk jaar weer verschillend wordt ingevuld. Verder organiseren we een keer koffiedrinken na de kerkdienst. Ook worden er daarnaast nog meerdere activiteiten georganiseerd, waaronder het einduitje aan het einde van het seizoen.

Kortom de JBV Vereniging Filadelfia is een gezellig en actieve vereniging waar we alle jong volwassen mensen, die graag hun geloof verder willen verdiepen, van harte welkom willen heten! Mocht je vragen hebben? Spreek dan gerust één van de leden aan. Het aanspreekpunt is Debora Klopper of Dianne Goudriaan.

Tot ziens!