Kernactiviteiten:

  1. niet-christenen in contact brengen met het evangelie.
  2. de gemeente toerusten voor het in gesprek gaan met niet-christenen.
  3. belang van zending bekendmaken en financieel ondersteunen.
     

Zoals in de naamgeving al aangeduid heeft deze commissie 2 taken, namelijk zending en evangelisatie. Deze 2 taken komen samen in het andere deel van de naamgeving, “De Fakkel”.
Een fakkel geeft licht en in de Bijbel wordt Jezus Christus beschreven als Het Licht der wereld.
Als commissie mogen we helpen om dat Licht door te geven, dichtbij (evangelisatie) en veraf (zending).

Evangelisatie
Als commissie hebben we enige jaren terug de Emmaüs cursus mogen opstarten, een cursus voor leden of niet leden die meer over de Bijbel en geloof willen weten, deze avonden worden gemiddeld door 5-6 personen bezocht. Voor meer informatie over de Emmaüs cursus kunt u kijken in het menu van de website bij “Emmaüs cursus” of klik hier.

Jaarlijks wordt er een sing-in georganiseerd, hierin wordt door muzikanten en zangers uit de gemeente het een en ander ten gehore gebracht. Maar een belangrijk deel van deze zangdienst is bedoelt om zelf te zingen. Gemeenteleden worden opgeroepen om hun  familie, buren  en vrienden mee te nemen, vooral randkerkelijken zullen zich in de liederen kunnen herkennen.

We mogen daarnaast de gemeente ondersteunen bij het door vertellen van het evangelie door middel van het organiseren van themadiensten in de kerk, na afloop hebben we een samenzijn met elkaar waarin we de preek doorspreken aan de hand van vragen.

Zending
Als gemeente van Opperdoes hebben we een zendings project “geadopteerd”, namelijk Botswana. De commissie zal dit project regelmatig onder de aandacht brengen van de gemeenteleden, en de noodzaak van gebed en geldelijke steun benadrukken. Voor meer gegevens over ons zendingsproject klik hier.

Ook voor de zending organiseren we net als voor evangelisatie themadiensten met na afloop vragen die dieper op de inhoud van de preek ingaan. We proberen daarnaast om avonden te beleggen met zendelingen die in “ons” gebied bezig zijn, om zo duidelijker te maken wat daar gedaan wordt.

Algemeen
Evangelisatie en zending zijn taken van ieder gemeentelid, wij als commissie hopen u daarbij handvaten te mogen geven om met niet gelovigen in gesprek te komen.
Dit kan onder andere door het houden van preekbesprekingen welke ondersteund door vragen na afloop van de kerkdienst gehouden worden.

Hebt u ideeën hoe we dit anders kunnen doen, of heeft u nieuwe ideeën, laat het ons weten.
Niet in de laatste plaats hebben we uw gebed nodig, maar ook uw steun en aanwezigheid bij de diverse activiteiten

Contact opnemen?
Dat kan via het contactformulier

http://www.facebook.com/EZC-De-Fakkel-102811966755094/