Mogen wij ons even voorstellen?

Wij zijn het Christelijke Gereformeerde Kerkkoor “Jubilate Deo” te Opperdoes.
Ons koor is in 1972 opgericht onder leiding van dirigent J. Ploeg Dzn. Momenteel hebben wij 34 leden. Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00uur in het ontmoetingscentrum “De Lichtboei”, dit is gelegen achter ons kerkgebouw aan het Noorderpad 51a te Opperdoes.
Ons koor zingt hoofdzakelijk Nederlandstalig, bestaande uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Onze doelstelling is om God te verheerlijken in ons lied en de boodschap van het evangelie zingend uit te dragen. In Frank van Laere, hebben wij een enthousiaste dirigent gevonden, die het koor muzikaal op een hoger niveau weet te brengen. Het is traditie, dat wij als koor onze medewerking verlenen aan de zangdiensten tijdens de 2e kerst, paas- en pinksterdagen. Dit wordt dan ook veelal met begeleiding van een extra muziek instrument, zoals piano, trompet of dwarsfluit uitgevoerd. Daarnaast organiseren wij een zangdienst rond de kerst of paasdagen in het verzorgingshuis “Almere” te Opperdoes. Ook elders in het land werken wij mee tijdens concerten en zangdiensten. Ook zijn wij aangesloten bij de B.C.G.Z.N (Bond Van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland). In november 2012 mochten wij ons 40 jarig jubileum vieren met een concert in eigen kerkgebouw. Het is onze hartelijke wens dat wij als koor nog lang mogen voortbestaan, en met onze stem een getuigenis uit mogen dragen in deze al duister wordende wereld, tot eer en verheerlijking van onze Schepper.
 

Namens het bestuur,

E. Kempe

Zangkoor 40 jaar