Onze gemeente ondersteunt via stichting Red een kind één kind en één familie. De rommelmarktcommissie ondersteunt nog één jongere via de stichting Compassion.

Red een kind 

Sinds 1980 doen wij mee aan sponsorprogramma’s van Red een Kind.

Wij sponsoren de familie Mukakibibi in Rwanda. Dit gezin bestaat uit een moeder (57 jaar, weduwe), twee dochters (31 en 20), drie kleindochters (11, 9 en 4) en een kleinzoon (5). 

Het gezin woont in een (te) klein huisje en ze hebben een klein stukje grond waarop ze verschillende gewassen verbouwen voor gezinsonderhoud. Zij hebben onvoldoende geld om hiervan bijvoorbeeld schoolkosten te voldoen en te voorzien in hun levensonderhoud. 
In het programma krijgt de moeder hulp in/met bijvoorbeeld moderne landbouwtechnieken, wekelijkse spaargelden en leningen. Dit zal het gezin helpen om hun basisbehoeften op te lossen. De kinderen zullen ook samen met andere kinderen in groepen terechtkomen waar ze geleerd worden over kinderrechten, hygiëne, ziektepreventie enz.
Via Red een Kind sponsoren wij ook de 9-jarige Patricia uit Oeganda.

Zij wordt verzorgd door haar ouders; zij is zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt. Patricia begon op 5-jarige leeftijd te lopen. Zij gaat niet naar een school. Haar ouders zijn boer/landbouwer met een minimaal inkomen. Door middel van de sponsoring is er medische hulp en zijn er medicijnen mogelijk voor Patricia.

Post sturen

Namens de gemeente wordt er contact onderhouden door middel van brieven en/of kaarten. Sponsorkinderen/gezinnen waarderen het erg om post te krijgen. Stuurt u of stuur jij ook eens een extra kaartje of iets anders als verrassing? Hieronder de adresgegevens:

Red een Kind

T.a.v. Patricia M/UG-AEE-D01-0049 of t.a.v. familie Mukakibi/RW-EPR-E01-0155

Postbus 40169

8004 DD ZWOLLE 

U kunt met hen corresponderen in het Engels. Mocht u die taal niet machtig zijn, dan is er altijd wel iemand te vinden die voor u wil vertalen (of gemakkelijk vertalen via Google translate). De diaconie wil u hierin ook graag behulpzaam zijn. Wilt u een gift overmaken voor dit doel, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL63INGB0003758800 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk Opperdoes onder vermelding van: “SponsorKind” of “SponsorGezin”.

Compassion 

De rommelmarktcommissie van onze kerk sponsort één jongere in Ethiopië: Yonas.

Yonas is student elektrotechniek op de universiteit.

Post sturen

Schrijven naar deze jongeren (in het Engels) is ook mogelijk:

Compassion Nederland

Sponsornummer 127289, t.a.v. Yonas 

Postbus 1340

7301 BN APELDOORN