We hebben als gemeente een paar projecten lopen. Sommige projecten zijn van  permanente aard, andere zijn tijdelijk.

Zo hebben we al een heel aantal jaren een paar sponsorkinderen waar we regelmatig contact mee hebben en voor wie we alle financiële zaken regelen. Ook al leven we ver bij elkaar vandaan en al hebben we elkaar nog nooit ontmoet, er is toch een band met elkaar. Deze band is ons geloof in Jezus Christus.

Het steunen van projecten in het binnenland en in het buitenland is binnen de gemeente een vanzelfsprekendheid.

Een project, de Amano school in Zambia, is er een waarmee we een nauwere band hebben. Een zendelingen echtpaar uit onze gemeente heeft zich daar jarenlang ingezet voor een goede opleiding van de lokale jeugd en voor het opzetten van een christelijke gemeente. Een van de hoogtepunten was het bouwen en in gebruik nemen van het nieuwe schoolgebouw. 

Niet elk jaar, maar toch regelmatig wordt er een cursus gestart. Deze cursus is heel belangrijk voor mensen die een vleugje van de liefde van God hebben geproefd. Een goede start voor beginnende christenen en een goede voortzetting voor mensen die verder willen groeien.