Ontstaan

‘The Good Shepherd’ is een organisatie die zich bezighoudt met maatschappelijk werk en hulp aan kinderen die geen liefde en zorg van hun ouders ontvangen. De organisatie bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder de Shelter (‘schuilplaats’). Dit onderdeel ontvangt maandelijks steun van Stichting “Kom over en help”.
 

De Shelter

De Shelter is in 1996 geopend. Omdat het niet toegestaan is om in de Shelter kinderen permanent op te nemen, vinden zij hier voor maximaal drie maanden een thuis. Meestal wonen er 55 tot 60 kinderen. Zij komen van de straat of uit arme, ontwrichtte gezinnen. Gezinnen waarin de vader en moeder uit de ouderlijke macht zijn ontheven, gezinnen waarin vader en/of moeder een drankprobleem heeft of eenoudergezinnen.
 

Dagelijks leven

De Shelter functioneert als een gezin. De kinderen gaan iedere dag naar school.  Thuis worden ze begeleid in het maken van hun huiswerk. In het gebouw bevinden zich twee volledig ingerichte schoollokalen en een bibliotheek met educatieve boeken. Ook voor kleuters is er een educatief programma dat hen voorbereidt op de basisschool.
 

Het belangrijkste is echter dat God wil werken in de harten van de kinderen in de Shelter. Een aantal van deze kinderen proberen te blijven leven volgens de wetten van de straat. Ze leven naar hun oude gewoontes en in hun beleving geldt het recht van de sterkste. Ook al is het erg moeilijk voor hen, toch passen ze zich langzaam maar zeker aan aan het dagelijkse ritme en gaan ze regelmatig naar school. Andere kinderen accepteren hun nieuwe leven relatief snel en gemakkelijk. De meeste kinderen dragen de last van vervelende herinneringen lange tijd bij zich en worstelen met de verkeerde dingen die zij gedaan hebben. Maar in alle gevallen gaat het proces van genezing door. Dat mag de leiding ook zien in de kinderen die uiting geven aan hun wens om de zondagse diensten te bezoeken en de Bijbel te lezen.

Ondanks alle zorgen en problemen ziet de leiding van de Shelter dat de kinderen niet anders zijn dan hun leeftijdsgenootjes; ze fietsen, skaten, zingen, lezen en spelen met poppen en auto’s.

Het leven na de Shelter

Na de drie maanden gaan de kinderen naar een staatstehuis, worden geplaatst in een gezin of gaan als het mogelijk is terug naar hun ouders. De staatstehuizen of de gezinnen zijn over het algemeen niet christelijk. De medewerkers van de Shelter onderhouden contact met de kinderen en de kinderen mogen altijd langskomen.
 

Wat doen wij als gemeente?

Wij als gemeente willen dit project tenminste voor een jaar gaan steunen. Er zijn al verschillende collectes voor geweest, ook zal een gedeelte van de opbrengst van de rommelmarkt aan dit doel besteed worden. De kinderen van de Zondagsschool zullen ook een jaar lang voor dit mooie project gaan sparen. Als wij van onze overvloed de nood van deze mensen iets kunnen verlichten zullen ze erg dankbaar zijn. Laten wij in deze onze verantwoordelijkheid weten en hen ook vooral in onze gebeden opdragen aan de Heere, want die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem/haar zijn weldaad vergelden.

Kijk ook op de website van het kinderopvanghuis: www.facebook.com/goodshepherdshelter/!