Agenda

ga terug

Datum: 31-10-2021
Tijd: 10:00
Locatie: Kerkzaal


ds. P.A. Kok (Hervormingsdag)

Na de dienst zal het Lutherlied worden gezongen.

1)Een vaste burcht is onze God,                     2) Geen aardse macht begeren wij,
   een toevlucht voor de Zijnen!                            die gaat welras verloren.
   Al drukt het leed, al dreigt het lot,                      Ons staat de sterke Held ter zij,
   Hij doet zijn hulp verschijnen!                            dien God ons heeft verkoren.
   De vijand rukt vast aan                                      Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
   met opgestoken vaan;                                       dat Hij de Christus heet,
   hij draagt zijn rusting nog                                  Gods eengeboren Zoon,
   van gruwel en bedrog,                                       verwinnaar van de troon:
   maar zal als kaf verdwijnen!                              de zeeg' is ons beschoren!