Diaconie

Klik hier voor het laatste diaconale nieuws

 

Dienstverlening uit naastenliefde

Beste gemeenteleden,
Vanuit de diaconie van onze kerk willen we een Talentenbank opzetten, waarin we vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk binnen onze kerk aan elkaar willen koppelen. Om goed inzicht te krijgen in de talenten binnen onze gemeente vragen we u een vragenlijst in te vullen. De lijst is hieronder te downloaden.

In deze vragenlijst kunt u aangeven welke talenten u wilt inzetten voor onze gemeente. Denk o.a. aan de commissie van beheer, of een gemeentelid die niet de middelen heeft om zelf een klusje uit te laten voeren of hulpverlening aan vluchtelingen. Het verplicht u uiteraard tot niets. De door uw verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, niet openbaar worden gemaakt en alleen gebruikt worden voor kerkelijke doeleinden.

Wij hopen dat u alvast wilt nadenken over de vraag hoe u de gemeente hierbij wilt helpen. De ingevulde lijsten kunnen bij de ingang van de kerk in de daarvoor bestemde bus worden gedeponeerd, of u kunt de lijst mailen aan de diaconie.

Met vriendelijke groet,
Diaconie CGK Opperdoes

 

Download hier de Vragenlijst