Links

Kerk en informatie

   Website van de Christelijke Gereformeerde kerken

 

Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen

 

Meldpunt Misbruik

sexueel misbruik in kerkelijke relaties

Bekijk de kerkorgels in heel veel kerken

Kennisnet (voorheen Mijn kind online) De website mijnkindonline.nl bestaat niet meer. Informatie over mediawijsheid in het onderwijs vind je voortaan op kennisnet.nl

 

DigiBron - Kenniscentrum

www.digibron.nl
Vragen naar de Weg

Theologische Universiteit Apeldoorn
www.vragennaardeweg.nl

www.tua.nl

 

Evangelisatie

Vragen over geloven

Multiculturele kerk Amsterdam-Noord

Buitenlandse zendingsprojecten

Good Shepherd Shelter
Informatie over Mukhanyo Bible School, Kwandebele
Red een kind

Jeugd

Wegwijzerkampen

HGJB voor jou!
www.hgjb.nl
Landelijk Contact Jeugdverenigingen Christelijke Gereformeerde Kerken www.lcj.nl

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie

Dienstverlening Jongeren Wereldwijd (DJW)