Adoptie activiteiten van onze kerk                                  

Sponsoring
 

Sinds 1980 hebben wij als gemeente via de stichting “Red een Kind” een adoptieprogramma. tegenwoordig wordt dit sponsoring genoemd. Op dit moment wordt één kind financieel gesteund en sinds 2010 hebben wij ook de zorg voor een gezin.

 

Onze SponsorKanjer is Dakshata Avinash Pawar, een doof meisje van 5 jaar uit India. Ze woont in het kindertehuis Maharahstra for the Deaf. In India worden gehandicapten achtergesteld omdat men denkt dat dit komt als staf op zonde in een vorig leven. Hiernaast is er door het kastensysteem voor veel mensen geen kans om uit de armoede te komen. Met onze ondersteuning van € 40,- per maand krijgt Dakshata toegang tot basisvoorzieningen zoals voedsel, onderwijs, kleding en medische zorg.

Mocht u haar een kaart of iets anders willen sturen dan kan dat via het volgende adres:

 

Red een Kind

T.a.v. Dakshata Avinash Pawar / MFD-A01-0188

Postbus 40169

8004 DD ZWOLLE


Het SponsorGezin Nyrihabimana ondersteunen we via het project Help a Child of Africa.

Het gezin woont in Rubavu in Rwanda, het dichtstbevolkte land van Afrika.

Het gezin bestaat uit 6 personen. De moeder Nyrihabimana is een weduwe van 41 jaar. Haar dochters zijn Zaninka van 18 en Uwajeneza van 12. Haar zoon heet Manirahari en hij is 10 jaar oud. Ook wonen er nog twee tantezeggers (dochters van de zus van de moeder die overleden is) bij hen in huis: Tuyiramye van 13 en Nsabimana van 15 jaar oud. Dankzij de ondersteuning van € 40,- per maand is er naast toegang tot de basisvoorzieningen aandacht voor structurele oplossing van de armoede en verbetering van de lokale leefomstandigheden. Denk hierbij aan zaken zoals onderwijs in landbouw en veeteelt & hygiëne.

                                                  

Correspondentie met dit gezin kunt u doen via het volgende adres:

Red een Kind

T.a.v. Fam. Nyrahabimana / RAE-E2/0039

Postbus 40169

8004 DD ZWOLLE


 

U kunt met hen corresponderen in het Engels. Mocht u de taal niet machtig zijn dan is er altijd wel iemand te vinden die voor u wil vertalen. De diaconie wil u hierin ook graag behulpzaam zijn.

Wilt u meer van ze weten? Kijk dan op de website www.redeenkind.nl of de website van de kerk.

In september wordt op de jeugdzondag voor deze mensen een extra collecte gehouden.

Wilt u een gift overmaken voor dit doel dan kunt u dit doen op rekeningnummer

NL63INGB0003758800 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk Opperdoes onder vermelding van:

“SponsorKind” of “SponsorGezin”.