Je kunt je -- wist je dat'jes -- insturen via:  jeugdouderling contactformulier .

 

Wist je dat:

- Op Deo Volente vrijdag 26 mei 2017 op Urk voor de derde keer de landelijke Kerkendag wordt gehouden.

- Jullie daar als jongeren van harte welkoom zijn!!

- We jouw hulp kunnen gebruiken met enkele activicteiten. 

- Hans en Bea Frelink al over-groot-opa-en-oma zijn.

- Het kerstfeest met de zondagschool dit jaar op vrijdagavond 23 december om 19.30 is!

- Dit wel heel erg spannend is voor de organisatie :-). Komt allen dus!

- De liederen door de kinderen al worden geoefend. 

- Lieke van der Blonk vandaag al op de Zondagschool was met haar ouders Kevin en Janneke!

  

- Janneke een heel leuk kado kreeg van de kinderen! 

 

- Heleen Dijkman het team van de zondagschool is komen te versterken.

- De kinderen elke week ontzettend goed meedoen met alles!!

- Er in de Lichtboei een gebedsboom hangt waar u gebedspunten aan kunt hangen. 

- Er weer flink geboden is op de oergezellig Gemeenteavond

- Dat er weinig jongeren waren, en daar volgend jaar verandering moet komen :-)

 

- De organisatie weer een berg werk verzet heeft!

 

- Het een gezellig avond was.

 

- Deze meiden enorm hun best gedaan hebben!!!

- De ds. vanmorgen 15 minuten te laat was, door een gemiste afslag :-).

- De EZC zondag 13 november weer een preekbespreking houdt!

- Er een nieuwe LED beamer in de gebouwen aanwezig is! 

- We zondag 11 December weer gaan zingen na de kerk.

- Spit een vervelende rug blessure is.

- De zondagschool weer begonnen is. 

- Ds. Sok de notulist is van de Synode?!

- We a.s. zaterdag de gemeentedag houden!

- het vorig jaar ENORM regende. 

- dit jaar  het weer heel gezellig wordt

- Het startweekend zeer geslaagd was!!!

- zondag 15 oktober Laurens Wijdenes wordt gedoopt

- Juf Joske zondag 11-02-2018 compleet werd verrast door de kinderen.

- De zondagschool 6 mei het seizoen af sloot. 

- De Heilsfeiten aan bod kwamen. 

- Er afscheid van Juf Joske werd genomen.