Privacyverklaring

van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes.

De Christelijke Gereformeerde Kerk Opperdoes respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij committeren ons aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil de Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes duidelijkheid scheppen in hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.

De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

  • Persoonsgegevens
  • Bezoekersgegevens

Persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen of uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangen wij uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie of informatie etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes.

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes hier wettelijk toe wordt verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Opperdoes. Deze informatie wordt niet opgeslagen.