Gesprekskring voor jonge vrouwen “Euodia”

Eenmaal in de twee weken komen wij als leden van gesprekskring Euodia bij elkaar in De Lichtboei. 
De bijeenkomsten zijn op maandagmorgen (10.00 tot 11.30 uur). 
Op die bijeenkomsten bestuderen wij met elkaar een Bijbelgedeelte en bespreken we aan de hand 
daarvan hoe wij als christenen in het leven van alledag dienen te staan. 
De leiding van de bijeenkomsten ligt wisselend bij één van degenen die deelneemt aan de gesprekskring. 
Iedereen die een keer wil komen kijken of het ook misschien iets voor haar 
(sorry voor de heren onder ons; we zijn een vrouwenkring) is, is van harte welkom! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Margriet de Lange  of Renata Visser