Vereniging Jeugd & Ouders

Wat is de vereniging Jeugd & Ouders?

De vereniging Jeugd & Ouders is opgericht in 1998. Ze heeft als doelstelling de jeugd al vanaf jonge leeftijd te betrekken bij hetgemeente zijn. De jeugd is immers de toekomst van de gemeente! Er is toen een jeugdwerkplan opgesteld en ouders gekozen om deel te nemen aan de vereniging. Heel gemakkelijk wordt de jeugd vaak vergeten! Later als je groter bent...dan... Jezus zei: "Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet". Voor Jezus waren de kinderen heel belangrijk. Wij moeten dat ook zo zien. Het is heel belangrijk dat wij onze jeugd leren over Jezus en zijn reddingswerk.
Ook is het heel belangrijk dat ze op jonge leeftijd met elkaar in contact komen zodat ze op oudere leeftijd met elkaar gemeente kunnen en
willen zijn.

Wat doet de vereniging Jeugd & Ouders?

Er worden door het jaar heen thema-avonden gehouden voor de jeugd, en voor de ouders. Op deze avonden worden actuele onderwerpen behandeld. Popmuziek, Moslims, hoe gaan we er mee om? Gods liefde voor ons, hoe zien we dat?
Twee maal per jaar is er een jeugdgerichte preek met aansluitend een bespreking of samen zingen.
De jeugd van 8 t.m. 16 jaar krijgt ieder jaar een dagboekje dat in samenwerking met de kerkenraad wordt uitgezocht.
Een paar keer per jaar wordt er een uitje georganiseerd. Samen dingen doen is erg belangrijk.
In februari is de jaarlijkse bingo voor de jeugd. Altijd erg gezellig en samenbindend!

 


Een vriendelijke groet,
de vereniging Jeugd & Ouders