Vrouwenvereniging "Dient de Heere"

De vrouwenvereniging  "Dient de Heere " is opgericht op 24 januari 1946.
We vergaderen 1x per twee weken op donderdagavond om 20.00 uur in "De Lichtboei "
Momenteel telt de vereniging 18 leden.

De onderwerpen die behandeld worden zijn uit ons bondsblad "Contact"
en uit Hebreeen "Brief voor de Pelgrims" van Ds. H. Korving
Bij toerbuurt hebben de bestuursleden de leiding op de vergaderavond.
De vergaderdata vindt u in de agenda van de kerk.

 

                            

                            foto: 70 jaar vrouwenvereniging "Dient de Heere"