Vrouwenvereniging "Dient de Heere"

De vrouwenvereniging "Dient de Heere" is opgericht op 24 Januari 1946.
We vergaderen 1 x per 2 weken op donderdagavond om 20.00 uur in de "Lichtboei".
Momentheel telt de vereniging  14 leden.


De onderwerpen die behandeld worden zijn uit ons bondsblad "Vrouw", uit de brief van Jakobus van Ds. H. Korving. En uit De Saamwerker, bijbelstudie over Ruth.
Bij toerbeurt hebben de bestuursleden de leiding op de vergaderavond.

Het bestuur bestaat uit:

presidente: C.Vijn-Kamma
secretaresse: J.Wijdenes-Klaver
penningmeester: A.Smit-Stam
alm. bestuurslid: G.Ploeg-Stam

We bezoeken elk jaar met enkele dames de CGK- Vrouwendag, en de themadagen.
In December vieren we kerstfeest met leden uit de gemeente, en met Paas houden we een paasviering met de leden van de vereniging. Elk jaar organiseren we een bazaar, waar allerlei spullen worden verkocht, de opbrengst is voor de kerk.
We houden 1 keer per 2 jaar de kringvergadering samen met de vrouwenvereniging uit Broek op Langedijk. We sparen in onze vereniging samen voor een goed doel, elk jaar een ander doel.
Afgelopen jaar hebben we geld overgemaakt naar het Shaare Zedek ziekenhuis in Israël.

We bezoeken in onze gemeente de ouderen, zieken en alleenstaanden en doen kraambezoeken.
Doordat het Corona virus in ons land is zijn de aktiviteiten stil gelegd. We hopen en bidden van harte dat zodra het kan, we weer bij elkaar kunnen komen. 
Ter bemoediging het volgende lied:


Nooit kan `t geloof te veel verwachten,
des Heilands  woorden zijn gewis.
`t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
`t Heelal staat onder Zijn gebied!
En wat Zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, `t hoofd omhoog!
Voor hen, die `t heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd`lingschap vergeten
en wij, wij zijn in `t Vaderland!!
 

                            

                            foto: 70 jaar vrouwenvereniging "Dient de Heere"