Zondagsschool “Wie Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”

Het zondagsschoolseizoen begint in september met de startzondag. Alle kinderen binnen onze kerk van 4-12 jaar worden hiervoor uitgenodigd via De Heraut. Maar ook kinderen die geen gemeentelid zijn, maar wel graag op de zondagsschool komen, krijgen een uitnodiging. Tijdens deze startochtend na de morgendienst, maken we ons zendingsdoel bekend, er is tijd voor ontspanning, een Bijbelverhaal en natuurlijk mag een lekkere maaltijd niet ontbreken.

Daarna komt de zondagsschool elke zondag bij elkaar van half 3 tot half 4. We werken dan in 3 verschillende leeftijdsgroepen.
Groep 1:    kinderen van 4-6 jaar        o.l.v. Joske Sok en Janneke van der Blonk-Wijdenes;
Groep 2:    kinderen van 7-9 jaar        o.l.v. Heleen Dijkman en José Wijdenes;
Groep 3:    kinderen van 10-12 jaar   o.l.v. Corrie Trompetter.
Extra hulp wordt geboden door Christien Mazereeuw en Corina Stam bij groep 1, Emma Oppenhuis en Anna Trompetter bij groep 2 en Sofie Druijf bij groep 3.

De kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan, krijgen tijdens de Kerstviering in de kerk een eigen Bijbel uitgereikt.

Tijdens het zondagsschooluur werken we vanuit de materialen voor zondagsscholen vanuit het LCJ.  Kinderen leren elke week een psalm en eventueel een tekst.  We zingen kinderliederen uit de liedbundel die aangeschaft is door de kerk. Het verhaal wordt verteld vanuit de LCJ map en/of de kinderbijbel, waarbij er regelmatig gebruik gemaakt wordt van het viltbord. Vervolgens is er een verwerking van dit verhaal d.m.v. quiz, kleurplaat of andere activiteit.

Naast kleuren of werken vinden we het ook erg belangrijk dat we samen doorpraten over het Bijbelverhaal en wat dit concreet voor de kinderen betekent. Maar vaak zijn er ook gebedspunten vanuit de kinderen zelf. De interactie met de kinderen vinden we erg belangrijk.   

Vanaf eind oktober gaat de kerstvoorbereiding alweer van start. Het declamatorium wordt in elkaar gezet en boekjes worden besteld. De kinderen krijgen een aantal weken de tijd om de kerstliederen en hun tekst uit het hoofd te leren.
 
Het jaarprogramma ziet er dan ook vaak hetzelfde uit:
Startmiddag, wekelijks zondagsschooluur, Kerstviering, aandacht voor Pasen, Hemelvaart, en Pinksteren.
En in het voorjaar sluiten we, net als andere verenigingen, de zondagsschool af.

Vriendelijke groet,
De leiding van de zondagsschool.