Leestips

Wat wij kunnen doen (Sarina Brons- van der Wekken e.a.)

Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik. Een goed leesbaar boek met praktische handreikingen en voorbeelden. Niets doen is geen optie bij het ontdekken van seksueel misbruik. De juiste dingen doen kan van cruciale betekenis zijn voor het slachtoffer.
 

Mantel der liefde (Henrieke Groenewold)

Het leven van de jonge Hanna, de hoofdpersoon in Mantel der liefde, wordt geregeerd door angst voor Gods oordeel. Wanneer zij volwassen is geworden, realiseert zij zich dat deze angst nog altijd de basis vormt voor een deel van haar keuzes. Zo zwijgt zij over wat zij als kind heeft meegemaakt. Als dertiger buitelen de herinneringen, die zij probeert te ontkennen, nog altijd over haar heen. Tot de vraag zich aandient wat vrijheid waard is.

 

Naomi Incest brak haar geluk ( Dr. J.C. Borst)

Naomi en oom Henk zijn gefingeerde personen. Ze staan symbool voor de slachtoffers en daders rond incest. Door hun indringende verhaal biedt Naomi meer dan een informatief boek over de gevolgen van incest. Begeleiders, familie en vrienden van incestslachtoffers en -daders vinden in Naomi een goede handreiking over de achtergronden bij incest.

Zwijg over liefde (Lenze L. Bouwers)

Een jeugdroman vanaf c.a. 15 jaar over incest. Het verhaal gaat over het meisje Hermien dat wordt misbruikt door haar vader. Aangrijpend is haar geestelijke nood. Het verhaal raakt het actuele thema van seksueel misbruik van kinderen, dat te maken heeft met machtsposities en afhankelijkheid.

Altijd vergeven? (N. van der Voet)

Velen vinden vergeven moeilijk. Hoe ver moet een christen hierin gaan? Aan de hand van een aantal, deels uit de praktijk gegrepen voorbeelden, laat de auteur zien wanneer vergeving geboden is. Eerste voorwaarde hiertoe is erkenning van schuld tegenover zichzelf en de ander. Hierna kan de weg vrijkomen voor een nieuwe verhouding tussen dader en slachtoffer. Leidraad hierbij is het Evangelie, dat zowel tot schuldbelijdenis als tot vergeving oproept.

Schuld en vergeving ( Drs. P. Eikelboom)

Schuld is een last. Verkeerd handelen maakt iemand boos, berokkent verdriet, beschadigt verhoudingen of beschaamt vertrouwen. In een gezin, vriendschap, binnen de kerk of daarbuiten. Verhoudingen moeten goed zijn, maar is vergeving altijd mogelijk? De auteur beschrijft wat vergeving is en hoe je vergeeft. Hij gaat in op de betekenis van berouw. Niet altijd kan iemand vergeven. Hoe kun je dan verder? Als je weet dat God je vergeven heeft dan kun je niet zeggen dat alles is opgelost en dat de ander je ook moet vergeven. Mag je jezelf iets vergeven? Vergeven is een geheim. Het is een opgave, maar vooral een gave. Vergeven is loslaten. Ten diepste is het een overgave aan de leiding van de Heere.