Zingen

Juni 2017.

De kerkenraad heeft besloten zich de komende tijd, evenals de Generale Synode dat doet, te gaan bezinnen op de zingbaarheid van de Psalmen. Ook gaat de kerkenraad nadenken over hoe je bepaalt of een lied of gezang de toets van de kritiek, nl. Bijbels verantwoord en overeenstemmend met onze belijdenis, kan doorstaan.

Enkele stukken aan de hand waarvan de kerkenraad zich bezint, kunt u hieronder vinden: 

Besloten is eveneens om over deze materie op een vergadering met de gemeente door te spreken. Op vrijdag 10 november 2017 is een avond gehouden over het zingen van Psalmen en op woensdag 4 april wordt een avond gehouden over het zingen van gezangen.