Zingen

Juni 2017.

De kerkenraad heeft besloten zich de komende tijd, evenals de Generale Synode dat doet, te gaan bezinnen op de zingbaarheid van de Psalmen. Ook gaat de kerkenraad nadenken over hoe je bepaalt of een lied of gezang de toets van de kritiek, nl. Bijbels verantwoord en overeenstemmend met onze belijdenis, kan doorstaan.

Enkele stukken aan de hand waarvan de kerkenraad zich bezint, kunt u hieronder vinden: 

Besloten is eveneens om over deze materie op een vergadering met de gemeente door te spreken. Deze avond wordt DV gehouden op vrijdag 10 november 2017. We noemen deze datum nu al, omdat we heel graag zouden zien dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn. Over de precieze invulling van genoemde avond wordt nog nagedacht.