Beste brs. en zrs.,

Hierbij de liturgie voor D.V. zondag 17 december

Morgendienst

Voorzang: ga naar http://www.opperdoes.eu/willem/voorzang-zondag.html

Ps. 25: 2 en 4
Ps. 143: 10
Lofzang van Maria: 1 en 2
Ps. 108: 1 en 2
Lofzang van Maria: 3 en 5

Schriftlezing: Lukas 1: 5 - 38
Tekst: Lukas 1: 13, 18, 20, 34 en 35
Thema: Twee verschillende reacties op een boodschap van een engel

1. De reactie van Zacharias.
2. De reactie van Maria.


Middagdienst

Voorzang: ga naar http://www.opperdoes.eu/willem/voorzang-zondag.html

Ps. 84: 1 en 2
Lofzang van Zacharias: 1 en 2
Ps. 137: 7, 11 en 12
Ps. 72: 6
Ps. 72: 10 en 11

Schriftlezing: Mattheüs 1: 18-25; Lukas 1: 26-38 en Hebr. 4: 14-16
Tekst: H. Cat. Zondag 14
Thema: De belijdenis van de maagdelijke geboorte van Jezus.

1. De betekenis en 
2. het nut van deze belijdenis