Beste brs. en zrs.,

Hierbij de liturgieën voor Biddag 13 maart a.s.

Avonddienst


Voorzang:  

Biddag voor gewas en arbeid - 13 maart 2019 – WK 419 

Abba Vader, U alleen

1.                                                                               2
Abba, Vader, U alleen,                                              Abba, Vader, laat mij zijn

U behoor ik toe.                                                        slechts van U alleen.

U alleen doorgrondt mijn hart,                                 Dat mijn wil voor eeuwig zij

U behoort het toe.                                                     d' Uwe en anders geen.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,                               Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

U laat nooit alleen.                                                   Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, U alleen                                                           Abba, Vader, laat mij zijn     

U behoor ik toe.                                                        slechts van U alleen.

 

Ps. 116: 1 en 3

Ps. 121: 1 (Na de geloofsbelijdenis)
Ps. 146: 2 en 3

Ps. 148: 2, 3 en 4
Ps. 33: 3 en 7

Schriftlezing: Genesis 1: 26-20  en Genesis 2: 15-17

Tekst: Genesis 1; 26 en 28 en Genesis 2: 15
Thema: Duurzaamheidsgebed

 
Liturgie voor D.V. zondag 17 maart a.s. ds. A. Versluis
 
Morgendienst
WK 153:1,2,3

1

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o Liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moesten lijden.

 

2

'k Zie U , God zelf, in eeuwigheid geprezen.

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,

in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.

 

3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:

de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.

O wreed geding; wie kan geheel doorgronden

de vloek der zonden.

 
Ps 72:7,8
Ps 22:3
Ps 110:1,2,4
Ps 2:6,7
Ps 35:11,13
Schriftlezing: Dan. 7:9-14 en Luk. 22:63-71
Tekst: Luk. 22:63-71
Thema: Jezus voor het Sanhedrin
 
Middagdienst
WK 427:1,4
1

Ere zij aan God, de Vader

ere zij aan God, de Zoon

eer de Heilige Geest, de Trooster

de Drie-enige in zijn troon

Halleluja, halleluja

de Drie-enige in zijn troon

 

4

Halleluja, lof, aanbidding

brengen engelen U ter eer

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer         

Halleluja, halleluja,    

lof zij U der heren Heer!

 

Ps 24:1,2

Ps 32:1,3
Ps 17:7,8
Ps 7:1
Ps 146:5,6
Schriftlezing: Lukas 16:1-13
Tekst: Luk. 16:8
Thema: De onrechtvaardige rentmeester