Beste brs. en zrs.,

Hierbij de liturgie voor D.V. 15 september
 

Morgendienst 15 sept. 2019

Voorzang: Weerklank 220: 1,3 en 7

1 Jeruzalem, o stad van heil en vrede,
verhef uw poorten, maak uw straten wijd,
uw koning komt! Wanneer Hij binnen rijdt
is alle strijd voor bij, uw leed geleden.

3 Omringd door wolken is Hij opgevaren,
verhoogd als koning in zijn majesteit,
totdat Hij wederkomt te zijner tijd
om u zijn koninkrijk te openbaren.

7 Uw koning komt! 0 volken, stroomt nu samen
naar deze stad, die God u heeft bereid.
Jeruzalem, verheug u, wees verblijd,
zing voor uw koning: halleluja, amen!

Ps.   42: 1 en 5
Ps.   86: 6
Ps. 119: 53 en 67
Ps.   98: 3 en 4
Ps.   72: 6 en11
Schriftlezing Zacharias 14: 1-7

 

Middagdienst 15 sept. 2019, 17.00u
 
Voorzang: Weerklank 553:1,2,3

1. De golven, wild en groot,
zij stormden op ons aan,
ons scheepje was in nood,
maar wij zijn niet vergaan.

2. Want Jezus was aan boord,
de storm werd overstemd
door zijn bestraffend woord,
dat wind en water temt.

3. De zee erkende haar Heer,
in al zijn heerlijkheid.
De golven knielden neer
voor zoveel majesteit.

Zingen: Psalm 46:1
Zingen: Psalm 46:2,3
Preek 
Zingen: Psalm 107:13,14,15
Zingen: Psalm 107:16
Zingen (staande): Psalm 46:5,6
Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33
Thema: Op het water