Beste brs. en zrs.,

Liturgie voor D.V. zondag 26 mei a.s. 

Morgendienst
Voorzang: 

WK 605

Als je geen liefde hebt voor elkaar
1.                                                                               Refrein
Als je geen liefde hebt voor elkaar,                          Als je geen liefde hebt voor elkaar
vallen de dromen in duigen.                                     leef je buiten Gods gloria.
Dromen van vrede worden niet waar,                     Als je geen liefde hebt voor elkaar
kwaad is niet om te buigen.                                      leef je buiten Gods gloria.

4. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar,                          Refrein
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen.
 

Ps. 116: 7 en 9

Tien geboden: 9
Ps. 66: 4 en 6
Ps. 116: 10 en 11
Ps. 92: 2 en 7

Schriftlezing: Lukas 19: 1 - 10

Tekst: H. Cat. Zo. 33, v/a 91
Thema: Wat zijn goede werken?

 

 

Middagdienst

Voorzang:

WK 388

Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven (melodie Psalm 87)

1.                                                                               2.
Ik ben zo rijk, omdat ik mag geloven                                   Ik, door mijn zonden schuldig en onwaardig
wat ik van Gods genadewerk belijd:                         ben rijk, daar Christus al mijn schuld vergeeft.
het heil dat Christus voor mij heeft bereid,             In Hem die ook voor mij geleden heeft,
gaat elke aardse rijkdom ver te boven                     ben ik verlost en in Gods oog rechtvaardig.

5.                                                                               6.
God ziet mij onverdiend in Zijn genade                    Alleen in waar geloof kan ik aanvaarden
in Christus nu als toch rechtvaardig aan,                 wat ik van Gods genadewerk belijd:
alsof ik nooit één zonde heb gedaan,                       het heil dat Christus voor mij heeft bereid,
Hij spreekt mij vrij, mijn Rechter is Mijn Vader.      een rijkdom groot, oneindig hoog van waarde.


Ps. 103: 1 en 2
Ps. 103: 6 en 7
Ps. 31: 5 en 17
Ps. 105: 1
Ps. 107: 1 en 11


Schriftlezing: Efeze 2: 1-10
Tekst: Efeze 2: 4-6
Thema: De uitwerking van Gods genade