Beste brs. en zrs.,

Hierbij de liturgieën voor D.V. zondag 20 januari a.s.

Morgendienst:

Voorzang morgendienst zondag 20 januari  2019 – WK 249

Zoek eerst het Koninkrijk van God

1.                                                                                           Refrein
Zoek eerst het Koninkrijk van God                                      Halleluja, halleluja,
en zijn gerechtigheid,                                                            halleluja, hallelu, halleluja
en dit alles ontvangt u bovendien.                                       
Hallelu, halleluja                                                                  
 

2.
Men kan niet leven van brood alleen,                                   Refrein

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja                                                       

 

3.
Bid en u zal gegeven zijn,                                                     Refrein
zoek en u zult het zien,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja                                                                  


Ps. 111: 1 en 2

Ps. 119: 7
Ps. 78: 1 en 2
Ps. 73: 13 en 14
Ps. 19: 5 en 7

Schriftlezing: Mattheüs 13: 44 - 52
Tekst: Mattheüs 13: 44
Thema: Op jacht naar de schat

 

 

Middagdienst
Voorzang middagdienst zondag 20 januari  2019 – WK 393

(Uitgezocht bij Zondag 28 van de Catechismus over het Heilig Avondmaal)
 

Christus heeft het Zelf bevolen (Op de wijs van Psalm 38)

2.                                                                               3.

Steeds weer maken brood en beker,                         Wie ’t gekruisigd lichaam eten,

mij heel zeker                                                            mogen weten:
van het heil voor mij bereid                                       zo word ik met Christus één.
Christus, aan het kruis gestorven                              Drinkend ’t bloed door Hem vergoten,        

heeft verworven                                                        wordt genoten,
ook voor mij de zaligheid.                                         dat de Geest met Hem vereent.

5.                                                                              
Paulus heeft het nagesproken:

’t Brood, gebroken,
schept een band met Hem alleen.
Ook de wijn die wordt geschonken
en gedronken,
maakt ons dankbaar met Hem één.                          

 

Ps. 132: 5 en 9

Ps. 23: 2 en 3

Ps. 111: 3 en 5

Ps. 135: 12
Gebed des HEEREN: 9 en 10

Schriftlezing: Johannes 6: 51 - 59
Tekst: H. Cat. Zondag 29
Thema: Het woordje ‘is’ bij het Avondmaal