Broeders en zusters,

 

Morgendienst

Liturgie CGK Opperdoes d.v. 16 februari 2020 om 10:00 uur 

Voorzang  Weerklank 1: 1, 2 

1. Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

2. Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

Stil gebed, groet en votum
Ps. 64:10 (zondagschool)
Lezing van de Tien geboden
Ps. 119:1
Schriftlezing Gen. 11:27-12:7.
Gebed (incl. voorbeden)
Inzameling van gaven en ps. 25: 6 en 7.
Verkondiging
Ps. 17:4
Dankgebed
Ps. 16: 6, 3
Zegenbede


Middagdienst

Voorzang: Weerklank 45: 1, 2 en 3

Hoor! Een woord van eeuwig leven – 
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
ga vertolken alle volken
wat u werd geopenbaard!

Doop hen in de Naam des Heeren,
Vader, Zoon en Heil’ge Geest;
dat zij mijn geboden leren,
trouw en liefde allermeest.
Roep hen op zich om te keren,
roep hen tot het bruiloftsfeest!

Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn rijk zult gij gewagen –
ga dan heen, ga wereldwijd:
als gij valt, zal ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd!

Ps. 84: 1, 3 en 6
Ps. 119: 16 en 23
Ps. 108: 1
Ps. 64:10
Ps. 108: 2

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-18
Tekst: Filippenzen 2: 14 en 15
Thema: Influencers gevraagd
1. Op welke manier?
2. Naar het voorbeeld van Wie?
3. Met welk doel?