Broeders en zusters,

Liturgie CGK Opperdoes d.v. 31 mei 2020 1ste Pinksterdag

 

Morgendienst

Voorzang: Weerklank 193: 1, 2 en 3

God giet zijn heil op Pinkst’ren uit,
de tijd is vol naar zijn besluit.
Hij laat de zijnen niet alleen,
eendrachtig in zijn naam bijeen.
Niet langer blijven zij verweesd:
de Trooster komt, de Heil’ge Geest.

Nu God de hemelen ontsluit,
klinkt plotseling een sterk geluid,
alsof met vaart en kracht een wind
zijn waaien in het huis begint.
Niets anders wordt er nog gehoord,
het dringt in alle kamers door.

Ook zien zij met verwonderend oog
een vuur dat neerdaalt van omhoog.
Het neemt de vorm van tongen aan
en blijft op aller hoofden staan.
In tekenen van wind en vuur
vervult de Geest hen in dit uur.

Ps. 143: 8 en 10
Ps. 119: 3
Ps. 118: 12 en 13
Ps. 119: 86 en 88
Ps. 149: 2 en 3

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13
Tekst: Handelingen 2:1a, 2b en 4a
Thema: De volheid van Pinksteren
1. De tijd vol
2. De ruimte vol
3. De gelovigen vol


Middagdienst

Voorzang: Weerklank 201: 1, 2, 4, 5 en 6

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Ps. 150: 2 en 3
Ps. 148: 4 en 5
Ps. 145: 6 en 7
Ps. 86: 3
Ps. 17: 3 en 4

Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21
Tekst: Handelingen 2:19-21
Thema: De Geest van God werkt aan op het einde
1. Dat líjkt benauwend (de eindtijd is ook de eindstrijd)
2. Dat ís bemoedigend (de eindtijd is toch ook heilstijd).