Beste brs. en zrs.,

Liturgie voor D.V. zondag 21  juli a.s.

Morgendienst

Voorzang: Weerklank 230:1, 2 De ware kerk des Heren

 

1. De ware kerk des Heeren,

in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar Bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,

zag naar zijn dienstmaagd om.

 

2. Door God bijeen vergaderd,

één volk dat Hem behoort,

als kinderen van één Vader;

één doop, één Geest, één Woord.

Zo offert allerwege

de kerk Uw lof en prijs.

Eén Naam is aller zegen,

één brood is aller spijs.

 

Afkondigingen door ouderling

Stil gebed (voor kansel)

Votum en Groet

Psalm 100:1, 2

Wet

Psalm 86:6

Gebed, event. voorbede

Schriftlezing: Johannes 17:1-6 en 17-26

Collecte

Psalm 95:4

Preek

Psalm 139:1, 14

Dankgebed

Psalm 133:1, 3 (staande)

Zegen

 

Tekst: vers 21

Thema: Jezus bidt om eenheid

  1.      Reden
  2.      Inhoud
  3.      Doel

 

 

 

Middagdienst

 

Voorzang: Weerklank 16:2, 4 Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht,

 

2. Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht?

Als gij niet eerst uw handen wast

dan zijn uw dagen Mij een last,

uw feesten haat Ik - Ik verdraag ze niet!

Al roept gij naar den hoge,

Ik sluit voor u mijn ogen

als gij geen boete doet;

al bidt gij duizend keer,

horen doe Ik niet meer-

uw handen zijn vol bloed!

 

4. Kom, laat ons samen richten, spreekt de Heer;

al zijn uw zonden nog zo groot,

al zijn ze zelfs scharlakenrood,

ze zullen worden als de sneeuw zo wit!

Hoe schuldig ook bevonden,

al zijt gij rood van zonden,

mijn hart is liefdevol!

Al zou uw zonde zijn

bloedrood, als karmozijn -

Ik maak ze wit als wol!

 

Afkondigingen door ouderling

Stil gebed (voor kansel)

Votum en Groet

Psalm 96:1, 9

Gebed, event. voorbede

Schriftlezing Jesaja 1:2-20

Collecte

Psalm 50:1, 3, 5

Preek

Psalm 73:14

Dankgebed

Psalm 68:16

Geloofsbelijdenis

Psalm 68:17

Zegen

 

Tekst: Jesaja 1:18

Thema: De HERE klaagt zijn volk aan