Beste brs. en zrs.,

Hierbij de liturgie voor D.V. 17 november a.s.
 

Morgendienst 

Weerklank 217: 3, 4 en 5

Kom ons harde hart bekeren,
kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde,
niet door zwaarden,
niet door kracht, noch door geweld.

Laat dat Koninkrijk nu komen,
doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind
bukkend om een slang te strelen –
zie ze spelen!
heel uw schepping eensgezind.

Dan wordt alles vol van vrede,
uitgestreden
buigen wij de wapens om. 
O, dan ploegen wij met zwaarden
nieuwe aarde –
Heer, uw vrede zingt alom!

Ps. 100: 3 en 4
Ps. 25: 2
Ps. 73: 1 en 12
Ps. 130: 3 en 4
Ps. 72: 2 en 4

Schriftlezing: 2 Petrus 3
Tekst 2 Petrus 3: 13
Thema: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde


Middagdienst 


Voorzang Weerklank 404: 1 en 2

Eer uw ouders, overheden,
volg hen in gehoorzaamheid,
geef hun uw genegenheden,
blijf hen trouw te allen tijd.
Eer uw vader, eer uw moeder,
dan is zegen u bereid.

Volg hen, ondanks hun gebreken,
in hun goede straf en leer.
Weet dat hun gezag betekent,
dat God Zelf u zo regeert.
Eer wie over u gesteld zijn,
toon hun uw respekt steeds weer.

Ps. 128: 1 en 3
Gezang 1: 1 en 6
Ps. 86: 6 en 3 (deze volgorde!)
Ps. 43: 1
Ps. 78: 2 en 3

Schriftlezing: Spreuken 1: 1-9

Tekst: H. Cat. Zondag 39
Thema: Eer het gezag


1. Ouders
2. Kinderen
3. Gezin
4. Opvoeding
5. De dagen verlengd