Broeders en zusters,

Liturgie CGK Opperdoes d.v. 29 maart 2020

 

Morgendienst

Voorzang: Weerklank 153: 1, 2, 3, 5 en 6

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden.

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaan aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.

Daar G'U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden?


Ps. 121: 1 en 2
Ps. 123: 1
Ps. 121: 3 en 4
Ps. 72: 6, 10 en 11
Ps. 91: 1 en 2
Schriftlezing: Johannes 18: 15-27
Tekst: Johannes 18:21
Thema: Jezus vraagt getuigen
1. De hogepriester en zijn dienaar geven niet thuis
2. Petrus haakt af
3. Ook ons wordt gevraagd om te getuigen
 

 

 

Middagdienst

Voorzang Weerklank: 433:1,2,3 (Grote God, wij loven U) 

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.

3. Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren.


Zingen:  Psalm 24:2,3 
Zingen:  Psalm 91:1 
Zingen:  Psalm 65:2,3 - collectezang 
Zingen:  Gebed des Heeren:10 
Zingen:  Psalm 64:10 
Schriftlezing:  Hebreeën 10:1-22 
Tekst:  Hebreeën 10:19-22 
Thema:  Vrijmoedigheid om in te gaan 
1. De vaste grond ervoor 
2. Het juiste gebruik ervan