De Bijbel lezen van 'kaft tot kaft' in 4 jaar.

Bijbellezen, doe je mee?

We gaan in vier jaar tijd de Bijbel door lezen. Wat zou het mooi zijn als wij dat als gemeente samen gaan doen. Dan moet het mogelijk worden om met elkaar meer in gesprek te komen over Gods grote liefde en Zijn trouw.

Ik hoop, dat velen zich geroepen voelen om Gods liefdesbrief helemaal door te lezen. Her en der een stukje uitlichten doe je ook niet met andere boeken, maar vaak wel met de Bijbel.

Een Bijbelboek vlot achter elkaar doorlezen, maakt dat je de rode draad die door het Bijbelboek heen loopt kunt pakken en begrijpen. Dit mis je, als je er kleine stukjes uitlicht en de andere stukken laat liggen. Wie de strijd aangaat om Gods stem te willen leren verstaan, zal gaan ervaren dat de Bijbel zich voor je ogen ontvouwt. Je zult steeds andere dingen ontdekken die je tot dan nooit eerder zijn opgevallen, terwijl je het al veel vaker hebt gelezen. Dit maakt dat je vreugde krijgt in het lezen, en dat maakt dat de Heere Zich mag verheugen in jouw zoektocht naar Hem.

De Heere zegt zelf, Zoek Mij en leef. Zullen we dat als gemeente gaan doen?

Mag iedereen, jong en oud, zich scharen aan de voeten van de Heere Jezus. Hij wil jou en mijn leermeester zijn. Hij doet ons voor, wat wij in liefde tot Hem, na mogen volgen. Op weg naar de Vader aan de hand van onze Zaligmaker Jezus Christus.

Een hartelijke leesgroet toegewenst,

Hannie

 

Rooster:
Bijbelleesrooster 19 september 2016 t/m 10 maart 2017

Bijbelleesrooster mei 2017